Mine mærkesager.

 • Bedre sundhedsvæsen

  Vi bliver flere ældre, hvor flere af os lever med kroniske sygdomme, og hvor flere har psykiske lidelser. Mennesker med psykisk sygdom får markant flere somatiske sygdomme og dør 15-20 år før resten af befolkningen. Der er behov for mere støtte i forløbene og bedre samarbejde mellem sektorer.

  For den enkelte borger er det afgørende, at opleve en sammenhæng i mødet med sundhedsvæsenet. Fra du opsøger din praktiserende læge til du kommer i behandling eller til genoptræning efter endt sygdomsforløb, er det afgørende at overgangene blive bedre.

  Uligheden i vores samfund bliver større og større, og dette påvirker også sundheden. Det er ikke nok, at alle får de samme tilbud, tilbuddene skal passe den enkelte, og vi skal gøre op med det kasseformede sundhedsvæsen kassetænkningen kender vi alt for godt.

  Vi skal sikre sammenhængende patientforløb mellem sygehusene, kommune og praktiserende læge.

  Vi skal sikre sygehuspersonalet har tid til at være der for patienterne, og der skal lettes for papirarbejdet.

  Ingen patienter skal udskrives uden en klar plan for, hvem der har ansvaret, samt de skal føle sig trygge, når de sendes tilbage til deres eget hjem.

  Vi får en bedre psykiatri ved at øge tilgængeligheden, skabe rammer for og tid til samtale samt blive bedre til at tænke alternative metoder mere ind i behandlingen.

 • Uddannelse og vækst

  Uddannelse er et af grundpillerne i vores velfærdssamfund og sociale udvikling.

  I Danmark lever vi af at være godt uddannede. Uddannelse er grundstenen for det gode liv, hvilket arbejde man kommer til at have i sit voksenliv og hvor man kommer til at bo..

  Antallet af unge uden job eller uddannelse er stigende, ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, kommer vi til at mangle faglært arbejdskraft. I 2030 vil vi mangle 100 000 faglærte, mens der vil være et overskud af ufaglært arbejdskraft.

  Hvis virksomhederne ikke har adgang til arbejdskraft med de rette kvalifikationer, begrænser det vækstmulighederne, hvilket påvirker hele samfundsøkonomien og vores velfærd.

  Erhvervsskolerne skal styrkes for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det kræver vi arbejder på at sikre alle kan få en praktikplads, ellers risikerer vi at tabe flere tusinde unge på gulvet.

  Jeg vil arbejde for at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse, samt flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne.

  Det er et vilkår for at sikre sammenhængskraften.

 • Bedre arbejdsvilkår for sundhedspersonale

  Et godt arbejdsmiljø er fundamentet for arbejdsglæde.

  En undersøgelse viser, at 6 ud af 10 sygeplejersker overvejer at skifte job, hvoraf 4 af dem, skyldes ønske om bedre arbejdsmiljø. 

  Presset er stort når man starter på sit første job så det er vigtigt, at nyuddannede får en god start på et langt arbejdsliv. For mig er det et vigtigt område at sætte fokus på i forhold til at forebygge mistrivsel på arbejdspladsen.

  Et godt psykisk arbejdsmiljø er ikke noget, der alene kan købes for penge, det kræver ledelsesmæssige prioriteringer. Det gode arbejdsmiljø skal være grundlaget for vores sundhedsvæsen, så det opfylder borgernes behov.

  Vi skal sikre en effektiv forebyggelse, som giver os et sundt og udviklende arbejdsmiljø. Og vigtigst af alt – vi skal handle.

  Der er ingen, der skal blive syge af at gå på arbejde.