Vi skal lytte til borgerne

“Politik er en del af vores hverdag, hvor jeg værdsætter at være med til at præge udviklingen i en medmenneskelig retning. Jeg har altid arbejdet for, at vi alle kan vokse op i et samfund præget af frihed, lighed og solidaritet. Jeg ved at vi kommer længst ved lytte til borgerne, lære af deres historier og bruge dem til at bygge bro mellem kommunerne og regionen.”

Mine mærkesager

Bedre sundhedsvæsen

Det er ikke nok, at alle får de samme tilbud, tilbuddene skal passe den enkelte, og vi skal gøre op med det kasseformede sundhedsvæsen kassetænkningen kender vi alt for godt...

Uddannelse og vækst

Jeg vil arbejde for at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse, samt flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne...

Bedre arbejdsvilkår for sundhedspersonale

Vi skal sikre en effektiv forebyggelse, som giver os et sundt og udviklende arbejdsmiljø. Og vigtigst af alt – vi skal handle...

Halil Özsari 

Min politik

Vi ved, at den sociale ulighed i sundhed hænger sammen med uddannelseslængde, økonomi og alder. Ulighed i sundhed betyder, at visse grupper af danskere dør tidligere end andre. Vi skal have fokus på at sundhedsfremme og forebygge, der hvor man måske ikke ser effekten lige med det samme, men hvor på længere sigt kan den rigtige indsat faktisk gøre en kæmpe forskel.

Vi skal sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen i takt med, at vi specialiserer det. Et velfungerende sundhedsvæsen er derfor altafgørende. Der skal være fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser, og vi skal have en høj sundhedsfaglig kvalitet på internationalt niveau. Sundhedsområdet har derfor min topprioritet.

HALIL ÖZSARI HALIL ÖZSARI HALIL ÖZSARI HALIL ÖZSARI HALIL ÖZSARI HALIL ÖZSARI HALIL ÖZSARI HALIL ÖZSARI

I Danmark lever vi af uddannelse. Kun hvis vi styrker uddannelserne sikrer vi mere vækst og tilsvarende mere arbejdskraft. For mig er uddannelse en investering i en bedre fremtid for Danmark. Jeg vil arbejde for at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, samt flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne. Vi har brug for de unge menneskers arbejdskraft, og vi kan ikke være andet bekendt.

Region Syddanmark er også en arbejdsplads. Veluddannet og motiveret personale er en forudsætning for en god oplevelse for borgerne på alle regionens arbejdspladser. Et godt arbejdsmiljø for alle ansatte i regionen uanset uddannelse.